Er zijn nog enkele maanden te gaan tot de einddatum van ons project ProuD To Teach All. In deze maanden reflecteren de partners over de impact van het ProuD-programma in de professionele leergemeenschappen (PLC's) in Portugal, België, Nederland, Letland en het Verenigd Koninkrijk.

In elk land omvatte het ProuD-programma de ontwikkeling van trainingsmodules voor schoolcoaches en een reeks professionele leeractiviteiten voor leerkrachten die in de PLCs werden uitgevoerd.

De training voor coaches omvatte twee modules die de deelnemende coaches ondersteunden bij het ontwikkelen van een inclusieve pedagogie, inclusieve praktijken en een inclusief beleid. De leeractiviteiten ondersteunden de coaches bij het opstarten van een collaboratief leerproces in een PLC. In dit proces kwam een groep leraren en onderwijspartners bijeen om acties te ondernemen gericht op het bevorderen van kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Zij kregen een reeks leermiddelen aangereikt die hen stimuleerden om hun praktijken gezamenlijk aan te passen aan de behoeften van diverse leerlingen.

Inclusief beleid wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle schoolpartners, die elk op zich kracht hebben om verandering mogelijk te maken. We hopen dan ook dat onze evidence- en practice-based aanbevelingen je zullen helpen om je eigen prioriteiten in dat veranderproces te bepalen en te bepleiten. Hoe kan je die prioriteiten op de agenda van je lokale schoolleiders en beleidsmakers zetten, zodat de kracht voor inclusief leren kan blijven groeien?

De centrale vraag is nu: kan het ProuD-programma worden herhaald in andere scholen en schoolgemeenschappen en in andere landen?

Naast een algemene evaluatie van het programma, worden sterke punten en suggesties voor verbetering verzameld via een bevraging en een focusgroep met deelnemers uit de leergemeenschappen die bij het ProuD-programma betrokken zijn, waaronder de schoolcoaches, leerkrachten, schooldirecteurs, ouders en leerlingen.

Het is onze ambitie om voorbeelden van ervaringen tijdens deze leerprocessen te delen als getuigenissen van het ontwikkelproces van PLC's in verschillende delen van Europa. Dit reflectieproces over onze voetafdruk zullen we benutten om onze aanbevelingen voor de ontwikkeling van toekomstige professionele ontwikkeling gericht op inclusie te verrijken. 

En jij? Wat wil jij graag bereiken gericht op inclusie in jouw school of lokale gemeenschap? Welke voetafdruk wil jij daarbij graag achterlaten?

Deel je ideeën hierover gerust met het Portugese team van het Centre for Research and Innovation in Education (inED), School of Education, Porto Polytechnic Institute