Het project 'ProuD to teach All' dat Erasmus financierde, is aan het einde gekomen van de geplande activiteiten binnen de reikwijdte van de financiering en de resultaten zijn indrukwekkend. Ik ben erg trots op het team, want ze hebben een ambitieuze onderneming tot een goed einde gebracht. Marijke en het organiserend comité verdienen alle lof voor de resultaten die de reis heeft opgeleverd. Het verschil dat het project heeft gemaakt is tastbaar in de gesprekken die ik heb zien plaatsvinden in en tussen de verschillende landen. De feedback in de evaluatie spreekt voor zich als het bewijs dat er veel is geleerd. 

Ik heb onder andere geleerd dat ik me meer bewust ben geworden van de gemeenschappelijke intenties die praktijkmensen die zich inzetten voor inclusie, willen bereiken in hun scholen voor alle kinderen en jongeren. Het streven naar een sociaal rechtvaardiger systeem is voelbaar. De verschillen zitten in hoe verschillende contexten verschillende benaderingen vereisen. Het bereiken van sociale rechtvaardigheid vereist een hoge mate van gevoeligheid voor de heersende houdingen, opvattingen en leiderschaps- en beleidsregelingen op een bepaalde locatie. Wat op de ene plaats werkt, zal elders waarschijnlijk niet werken, tenzij er goed wordt nagedacht over de toepasbaarheid ervan. Een veranderingsmethode die in de ene context wordt toegepast, zal waarschijnlijk genuanceerd moeten worden in zijn toepassing in een andere context. Deze nuancering zal gebaseerd zijn op een erkenning van de culturele waarden en normen op de plaats waar men een methode voor de implementatie van inclusie in het onderwijs wil toepassen. 

Het principe van coaching binnen het ProuD-project was zo juist en essentieel vanwege de noodzaak om een scherp bewustzijn te hebben van het lokale klimaat. Door middel van coachinggesprekken kunnen coaches gevoelig worden voor de behoeften van degenen die ze willen ondersteunen. De drang naar verandering is doordrenkt van de waarde van gelijkwaardigheid van de stem. Een poging om inclusief onderwijs op een hiërarchische manier tot stand te brengen, slaat de plank volledig mis. Kennis op gang brengen bij degenen die het meest met het kind te maken hebben, zodat zij expertise kunnen ontwikkelen over hoe de leerling het beste ondersteund kan worden, is de verandermethode bij inclusief werken. Het kind of de jongere betrekken in de dialoog biedt daarbij een toegevoegde waarde. Daarnaast vormen die gesprekken gekenmerkt door reflectieprocessen een andere integrale waarde van de aspiraties van het ProuD project. 

Het voorrecht om direct betrokken te zijn bij dit project was de mogelijkheid om reflexief te denken. Ik ben, en blijf, nadenken over hoe we, binnen het proces van het project, de reflectie van degenen die erbij betrokken zijn mogelijk hebben gemaakt. Zoals hierboven vermeld, blijkt uit de gegevens dat de reflecties hebben geleid tot leren en ook tot actie. Mijn belangrijkste overweging bij het schrijven van deze blog is hoe we moeten doen wat we kunnen om de activiteit van reflectieve praktijk te ondersteunen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het momentum van het project behouden blijft?

Dit is dus een oproep tot actie aan iedereen die dit leest. Ik ga ervan uit dat je geïnteresseerd bent in het ProuD-programma en dat je gebruik zult maken van de rijke bronnen op de website van het project. Het materiaal zal je reflecties over je eigen praktijk voeden en over hoe inclusief je bent in je onderwijs- en leiderschapsinspanningen. En het is op dat element van leiderschap dat ik me zal richten. Hoewel het project officieel is afgelopen, ligt zijn nalatenschap in de veranderde manier van denken van degenen die het beïnvloed heeft. Het proces van beïnvloeding van praktijkmensen hoeft niet te stoppen. 

Mijn belofte in deze blog is om mezelf beschikbaar te stellen voor coachingsgesprekken met diegenen die mijn uitnodiging accepteren. Ik nodig elke schoolleider of betrokken bij systeemleiderschap in het onderwijslandschap uit om samen met mij te onderzoeken hoe de barrières voor inclusief onderwijs in jouw context overwonnen kunnen worden. Het doel hiervan is moreel gedreven en mijn voortdurende bijdrage aan het beïnvloeden van sociale rechtvaardigheid. Het feit dat ik een voortdurende reflectie mogelijk maak na de looptijd van de Erasmusfinanciering is slechts één voorbeeld van hoe de impact van het ProuD-project duurzaam kan zijn. Ik ben er zeker van dat u zult nadenken over wat u zou kunnen doen, en ongetwijfeld zult doen, om uzelf in te zetten voor de nasleep van dit zeer waardige project en streven.  Door dit samen te doen, kunnen we iets goeds in stand houden. 

Ian Potter, schoolleider en coach van de Britse scholen die samenwerkten met Leeds Beckett University tijdens het ProuD To Teach All project.

Neem contact op met ianpotterconsultancy@gmail.com als je geïnteresseerd bent in deze uitnodiging.