• Thema: Onderwijsprofessionals coachen
 • Media:Antwoorden op veel gestelde vragen

Om tot een effectieve professionele ontwikkeling te komen, is het volgens onderzoek cruciaal dat iemand het leerproces in de groep, het team of kernteam faciliteert (Merchie e.a., 2015). Daarbij is het belangrijk dat de facilitator een evenwicht vindt tussen inhoudelijke input geven enerzijds en het leerproces faciliteren via feedback- en andere coachende vaardigheden anderzijds. Die rol als facilitator of coach klinkt voor sommigen hoog gegrepen. Het inspirerend coachen (Clement, 2015) stelt echter gerust: coachen gaat in essentie om het uitlokken en begeleiden van leren.

Wat is coaching?

Als we het over coaching hebben, bedoelen we het uitlokken en begeleiden van leren (Clement, 2015):

 1. Uitlokken: mensen stimuleren om een stap te zetten in onzekerheid. Mensen voelen zich niet altijd leergierig, willen niet altijd iets veranderen of verbeteren...
 2. Begeleiden: mensen ondersteunen om uit te zoeken wat ze kunnen doen om te bereiken wat ze willen.
 3. Leren: een ruim begrip, want leren kan op verschillende domeinen plaatsvinden, bv. inzichten leren, vaardigheden leren, relationeel en emotioneel leren,...

Wie kan je coachen?

Coaching lokt leren uit bij anderen en begeleidt hen in dit leren. Je kan iedereen coachen: leerkrachten, ondersteuners, begeleiders en andere onderwijsprofessionals op school, leerlingen en ouders, of partners in de omgeving van de school, zoals therapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen of pedagogen,... In de context van een professionele leergemeenschap creëert coaching mogelijkheden voor reflectie en besluitvorming in en door je team.
 

Waarin kan je coachen?

Coaching is vooral toekomstgericht. Als coach ben je dus evengoed benieuwd naar

 • problemen die collega’s ervaren in het omgaan met diversiteit of in de samenwerking met leerlingen, ouders, collega’s of andere partners,
 • situaties waarin omgaan met diversiteit of samenwerken al lukt en goed loopt, als
 • uitdagingen waarbij iemand iets nieuws wil proberen, een nieuwe aanpak wil ontwikkelen of iets wil ondernemen.

Welke overtuiging heb je als coach nodig en ontwikkel je best?

Coachen vertrekt van een sterk geloof in het potentieel van de ander om zich te ontwikkelen en om situaties op te lossen. Het uitgangspunt is dat iedereen kan leren. Dat begint al vóór je coacht, door stil te staan bij hoe je naar de ander kijkt. Het gaat daarbij niet alleen om een onvoorwaardelijk geloof dat elke leerling kan blijven leren. De overtuiging is ook dat elke leerkracht diversiteit kan leren waarderen en samen met anderen kan bedenken wat werkt om de klas en de school inclusiever te maken. Als iedereen kan blijven leren, hoef je ook als coach lang niet volmaakt te zijn. Als je erin slaagt collega’s zin te doen krijgen om zaken uit te proberen en om hun competenties aan te scherpen, wordt het vaak ook minder moeilijk om uit te zoeken hoe je eventueel ontbrekende inhoudelijke expertise kan aanvullen.

Spiegel: coaching begint al voordat het begint!

Hoe zie je jezelf, je collega's en de partners waarmee je samenwerkt? 

Op een schaal van 1-10, in hoeverre zie je jezelf als...

 • A. Geïnteresseerd en open
 • B. Een groeimindset tonen
 • C. Geloven in levenslange leermogelijkheden
 • D. Vertrouwen hebben - ontspannen blijven dat alles goed komt
 • E. Authentiek en oprecht zijn
 • F. Transparant en duidelijk zijn
 • G. Betrouwbaar zijn
 1. Hoe zou je deze kenmerken kunnen gebruiken om elkaar te ondersteunen bij het versterken van inclusief leren?
 2. Wat is coaching voor jou?
 3. Ben je zelf ooit gecoacht?
 4. Hoe zie jij een 'goede coach'?
 5. Welke coachingsvaardigheden hebben jij en je collega's?
 6. Wat zou jij als coach doen om de inclusieve competenties van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals in of rondom je school te versterken?

Coaching in het onderwijs verkennen?

Eén van de ProuD To Teach All-partners, Leeds Beckett University, host het netwerk CollectivED host en ontwikkelt het werk over coaching verder. Onderaan deze pagina kan je de korte gids over coaching in het onderwijs downloaden die CollectivEd tijdens het ProuD-project ontwikkelde.

 Je vindt een schat aan aanvullende CollectivED-bronnen via hun padlet of door je hier te registeren

ProuD To Teach All Quick Guide To Coaching (Engelstalige versie)
ProuD To Teach All Quick Guide To Coaching (Portugese versie)
ProuD To Teach All Quick Guide To Coaching (Letse versie)
ProuD To Teach All Snelgids voor Coaching (Nederlandstalige versie)