• Thema: Film 'Inclusief'
 • Media:
‘Inclusief’ is een documentaire, geregisseerd door de bekende Belgische filmmaker, Ellen Vermeulen. Het is een film die de ervaringen met het Vlaamse schoolsysteem vastlegt van kinderen en jongeren met geïdentificeerde specifieke noden, en hun families. Hierdoor worden vragen opgeworpen over inclusieve praktijken in het onderwijs. 

In dit fragment uit de film ‘Inclusief’, maken we kennis met Rosie, een meisje van vier dat naar een kleuterschool gaat. We zien Rosie meedoen met een aantal op spel gebaseerde leeractiviteiten en haar interacties met andere kinderen en leerkrachten.

Het belang van een formatieve beoordeling

Je zou kunnen zeggen dat inclusieve klaspraktijk nooit ‘stilstaat’. De praktijk wordt doorlopend verfijnd en aangepast aan de nieuwe dingen die leerkrachten leren over hun leerlingen. Florian en Beaton (2018) schreven hoe formatieve evaluatie een rol speelt in dit proces. Formatieve evaluatie omvat activiteiten, binnen lessen, waarmee leerkrachten meer te weten kunnen komen over wat hun leerlingen begrijpen van wat er wordt onderwezen, en hun eventuele misvattingen. 

In tegenstelling tot een summatieve evaluatie, die het niveau van een leerling vastlegt na afloop van een leerinhoud, is formatieve evaluatie doorlopend, informeel en vindt plaats op een dagelijkse basis als onderdeel van het lesgeven.Volgens Florian en Beaton (2018) doet inclusieve klaspraktijk zich voor wanneer leerkrachten zich bezighouden met formatieve beoordeling en ‘zichzelf als leerlingen positioneren’ (p. 876).  

Eén tool die leerkrachten mogelijk kan helpen bij het ‘zichzelf als leerling positioneren’ (p. 876) is de ‘Engagement Profile and Scale’ (betrokkenheidsprofiel en schaal, EPS). (Carpenter et al. 2011, 2015). Dit is een raamwerk voor formatieve evaluatie dat is ontworpen rond de erkenning dat het maximaliseren van ‘betrokkenheid’ meestal het algemene doel is van onderwijs bij degenen die nog niet werken op een onderwerpspecifiek niveau, zoals jongere leerlingen en/of leerlingen met complexe drempels tot participatie. 

Voor de Engagement Profile and Scale moet een leerkracht een leerling observeren in relatie tot een set van betrokkenheidsindicatoren.

 • Bewustzijn 
 • Nieuwsgierigheid 
 • Onderzoek 
 • Ontdekking 
 • Anticipatie 
 • Vasthoudendheid 

Met behulp van materialen die zijn gemaakt door het onderzoeksteam achter de Engagement Profile and Scale kunnen leerkrachten aantekeningen maken bij elk van de bovenstaande betrokkenheidsindicatoren, scores toekennen en stappen bepalen die moeten worden genomen om de betrokkenheid verder te maximaliseren in volgende onderwijssessies. De materialen voor de Engagement Profile and Scale zijn hier beschikbaar: http://complexneeds.org.uk/modules/Module-3.2-Engaging-in-learning---key-approaches/All/downloads/m10p040c/engagement_chart_scale_guidance.pdf

Taak 

Bekijk het fragment met Rosie opnieuw.

 • Op welke momenten in het fragment is Rosie haar betrokkenheid volgens jou het grootst? 
 • Kun je bewijs zien van bewustzijn, nieuwsgierigheid, vasthoudendheid, onderzoek, ontdekking of anticipatie? 
 • Welke volgende stappen zou je als leerkracht kunnen nemen om de betrokkenheid van Rosie te maximaliseren? 

 

REFERENTIES 

FLORIAN, L. en BEATON, M., (2018). Inclusive pedagogy in action: getting it right for every child. International Journal of Inclusive Education, 22 (8), pp. 870-894 [Beschikbaar via: DOI 10.1080/13603116.2017.1412513].  

CARPENTER, B., BROOKS, T., COCKBILL, B., FOTHERINGHAM, J., en RAWSON, H., (2011). Complex Learning Difficulties and Disabilities Research Project: Final Report. Plaats: London 2011: Beschikbaar: http://complexneeds.org.uk/modules/Module-3.2-Engaging-in- learning---key-approaches/All/downloads/m10p010d/the_complex_learning_difficulties.pdf . (Datum van toegang: 29 november 2022 ).  

CARPENTER, B., EGERTON, J., COCKBILL, B., BLOOM, T., FOTHERINGHAM, J., RAWSON, H., en THISTLETHWAITE, J., (2015). Engaging Learners with Complex Learning Difficulties and Disabilities. Engaging Learners with Complex Learning Difficulties and Disabilities. London: Routledge.  

 

 

Gerelateerd materieel:

Op 24 augustus 2023 vond het slotevent plaats van het Erasmus+-project 'Proud to Teach All' om de successen te vieren. Het event bracht de dialoog op gang over inclusief onderwijs met leerkrachten, a…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

De Belgische Nationale TV (VRT1) kwam op bezoek en maakte een reportage in de partnerschool in Porto om te tonen hoe inclusief onderwijs in Portugal werkt. Hoe draagt de school uit dat dive…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

‘Inclusief’ is een documentaire, geregisseerd door de bekende Belgische filmmaker, Ellen Vermeulen.  Het is een film die de ervaringen met het Vlaamse schoolsysteem vastlegt van kinderen en jongeren …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

  Dr. Annet De Vroey, gespecialiseerd lerarenopleider en onderzoeker in inclusief onderwijs, gidst ons door het kader van inclusieve pedagogie. Hoe versterkt dit kader onze dagelijkse praktijk…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

  Dr. Tracy Edwards is docent in Special Education, Inclusive Pedagogies and Digital Learning aan de Leeds Beckett University.  In deze blog verkent ze de notie ‘iedereen toegang geven tot het…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

    Op 15 februari 2023, hostte de Hogeschool Utrecht een internationaal symposium 'Inclusive Education: What Else?'  Het programma omvatte bijdragen van onderzoekers, schoolleiders, leerkr…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Een student van de UGent ging in gesprek met de mama van Maren. Maren heeft specifieke onderwijsbehoeften en gaat naar een gewone school. De mama van Maren noemt de drie gouden sleutels die van h…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

In deze podcast bespreken twee Nederlandse studenten hun ideeën met betrekking tot de vraag: hoe ziet de ideale klas eruit? Ze bespreken deze ideale klas vanuit verschillende perspectieven en del…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Ebanur zit in haar laatste jaar van de master Orthopedagogie aan de Universiteit Gent. Ze doet een zogenoemde inclusiestage, waarin ze kinderen met specifieke ondersteuningsnoden ondersteunt op e…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

De leerkrachten in deze podcast werken in een reguliere school. De school heet Oskara Kalpaka Liepaja secondary school Nr.15. Een leerkracht geschiedenis, een sociaal pedagoog en een psycholoog d…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

In deze podcast deconstrueert prof. Manuela Sanches Ferreira het concept inclusie, ze gebruikt hiervoor voorbeelden uit haar werk als professor en onderzoeker. Prof. Manuela Sanches Ferreira is c…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

In deze podcast bespreken twee leerkrachten in opleiding van de Hogeschool Utrecht kansenongelijkheid. Ze vragen zich af hoe we leerlingen optimale kansen kunnen geven die aansluiten bij hun tale…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Inclusieve pedagogie begint met een engagement om "uit te breiden wat je beschikbaar stelt voor sommige leerlingen naar alle leerlingen" (Black-Hawkins en Florian 2012, p. 575). Dit verschilt van…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

De wetenschappelijke literatuur over inclusieve klaspraktijken geeft ons een inkijk in wat een inclusieve leerkracht precies denkt en doet. In deze video bespreekt Tracy Edwards van de Leeds Beck…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Voor Kristine Niedre-Lathere, hoofd van de afdeling Gemeentelijk onderwijs voor de Letse stad Liepaja, is het belangrijk dat scholen diversiteit omarmen en dat ze de middelen krijgen om ermee te …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Inclusieve pedagogie is een kader dat ons helpt te zien hoe leerkrachten de school en het leren toegankelijk maken voor alle leerlingen. Het houdt ons gefocust op de volgende (k…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

In wat volgt, legt Tracy Edwards van de Leeds Beckett University (UK) uit wat de metafoor ‘topografie’ betekent voor inclusief lesgeven.  Dit lijkt misschien een gekke vraag. Je vraagt je miss…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Hans Schuman verliet in juni 2021 zijn baan aan de Hogeschool Utrecht om met pensioen te gaan.  In deze aflevering spreekt hij met Peter De Vries, een docent aan de Hogeschool, over zijn 45-jarig…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Het Zuid-Afrikaanse concept van ‘umbutu’ benadrukt de wederzijdse afhankelijkheden tussen mensen en hoe het komt dat door onze relaties met anderen, we ons gevoel van identiteit construeren. Het …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Inclusieve praktijk in het onderwijs omvat het werken met en luisteren naar anderen.  Hierdoor stellen we onze eigen aannames aan de kaak en zien we alternatieve manieren om te interpreteren wat er i…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

In deze video spreekt Rachel Lofthouse, Professor of Teacher Education aan de Leeds Beckett University in Engeland, met twee inspirerende directeuren die zich inzetten voor het versterken van inclusi…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Tracy Edwards, docent aan de Leeds Beckett University (UK), legt uit hoe we in het onderwijs vaak denken volgens de ‘normaalverdeling’. Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat we dat denken afwijz…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Basisschool 't Zwaluwnest in Wachtebeke ging enkele jaren geleden aan de slag met een nieuwe leesmethode, genaams LIST (Lezen IS Tof). Er wordt elke dag ongeveer een half uur gelezen op school. I…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Basisschool De Klaproos in Geraardsbergen focust op het ondersteunen van hun leerlingen in hun groeiproces naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Maar zij vroegen zich af, hoe goed slagen …

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Na een succesvolle carrière in het leiden van scholen is Cathy Gunning nu educatief consultant met specialisatie in de vroege jaren en de inclusie van kinderen die ervaring hebben met verzorgd wo…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

Op 22 maart 2023 vond een evenement plaats met medewerkers van scholen die deel uitmaken van de Gosport and Fareham Multi-Academy Trust in Engeland. Het evenement werd bijgewoond door leerkrachte…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media:

  Op 10 mei 2023 vond een evenement plaats op het Ministerie voor Onderwijs in Brussel, waarbij leerkrachten, schoolleiders, beleidsmakers, belangenbehartigers van ouders, professionals van me…

 • Thema Thema:
 • Duurtijd Duurtijd: 0- 0min
 • Media Media: